Trainers

TRAINERSCORPS

RV Olympia beschikt over een trainerscorps met jarenlange ervaring. Er is 1 hoofdtrainster, Jeanne Janssens, en zij is op alle dagen dat er getraind wordt in de sporthal, aanwezig. De hoofdtrainster beschikt over diverse trainingsdiploma’s. De overige trainsters hebben ieder een eigen groep. Afmelden voor een training dient te geschieden bij de hoofdtrainster of bij de trainster van de betreffende groep waar het lid les van krijgt.

HOOFDTRAINSTER (alle trainingsdagen aanwezig):
Jeanne Janssens
Tel. 06-20495674
Email: Jeanne Janssens

TRAIN(ST)ERS RV Olympia
Jeanne Janssens (figuren, vrijrijden, showrijden)
Veronique Geerts (beginners, dansen, showrijden)
Yvon Swinkels (beginners, dansen)
Kristy van Vuure (showrijden)
Charlotte de Jong (vrijrijden)
Anne van Lieshout (beginners, dansen)

Trainingslocatie:
Sporthal de Weijer, Heer van Scherpenzeelweg 22 te Mierlo,
Tel.: 0492-662626 of 661771