Vrijrijden

Nadat de basistechnieken van het rolschaatsen zijn aangeleerd, wordt er door de trainster bepaald of een rijd(st)er in aanmerking komt voor het trainen van een kür. Een kür wordt alleen gereden. De lengte van de kür hangt af van de klasse waar een rijd(st)er is ingedeeld. Een kür moet bestaan uit verplichte sprongelementen, verplichte (stand/zit-) pirouette en een passenserie.

Vanaf de klasse Cadet komt er een korte kür bij. Het grote verschil met de korte kür en lange kür is dat er bij de korte kür de verplichte sprongen en pirouettes in een bepaalde volgorde uitgevoerd moeten worden. De korte kür is qua tijd ook korter dan een lange kür. In de lange kür zitten ook verplichte elementen, maar de opbouw is vrij. De kür wordt op muziek gereden en wordt tijdens de wedstrijd door een jury beoordeeld, zij letten o.a. op de uitvoering van de techniek, choreografie en uitstraling van de kür.
Voor de uitstraling is het ook heel belangrijk dat de kleding, meestal voorzien van vele glitters, er netjes uitziet. Veelal wordt het kürpakje op de muziek en de kür afgestemd.

Per 1 januari 2014 is overgegaan op een nieuw systeem, de bondstesten zijn komen te vervallen en ook de namen van de categorieën zijn aangepast. De voorwaarden waar een rijdster aan moet voldoen om in een bepaalde categorie uit te komen is vastgelegd in een schema. De leeftijd van de rijdster bepaald of zij in de Internationale of nationale klasse uitkomt.

De TCK (Technische Commissie Kunstrijden) laat, in samenwerking met de trainster, aan het begin van ieder seizoen weten in welke klasse een lid is ingedeeld en aan welke wedstrijden een lid deelneemt.